Girdziusas's Weblog

Just another WordPress.com weblog

AlfredaGirdziušas Kryžių kalno išmintis. Etiudas iš fotonovelės “Atmintis“, “Kryžių Kalno išmintis“ 2009/11/22

Filed under: Uncategorized — Alfredas Girdziusas @ 20:08
Tags: ,

Kryžių kalno išmintis

Užgožtas kryžių ir kryželių
Paminklas rymo prie Šiaulių…
Maldos pradžia, iškalta kalinių,
Ant juodojo granito,
Ir tų,
Kuriems jau Tėviškės aušra
Po Laisvės neprašvito…
Tai prašymas į visą tautą Lietuvos,
Tai Testamentas Vorkutos
Tų mirtininkų,
Konclageriuos po žemėm,
Tik kruopelytė jų vilties…

…VIEŠPATIE, SUTEIK
LIETUVIAMS IŠMINTIES
IR SĄŽINĖS…

Ar skaitė kas šį Testamentą Vorkutos
Iš tų, kurie save jau viešpačiais vadina
„Šventykloje“-Seime
Kur Dievas taip toli,
Bet „AŠ“ arti…

…Neskaitė kalinių maldos –
Tau reikia laisvės Lietuvos?! –
Beveik po dvidešimties metų
Su šypsena iš aukšto
Žvelgia mūs „tarnai“
Kai Seimo langus daužo
„Jedinstvos“ kitataučiai,
O mūsų angelai-sargai,
Surengę „poligoną“
Savus vaišina kulkomis guminėm…
-Ko ten buvai???
Užtat gavai,
Galėjai „Stikliuose“ prie „bambelio“ sėdėti!!!

VIEŠPATIE, SUTEIK
LIETUVIAMS IŠMINTIES…
NES DAUGELIS JAU SĄŽINĘ PRARADO…

 

ALFREDAS GIRDZIUŠAS PALIESIUS, DZŪKIJA

Filed under: Uncategorized — Alfredas Girdziusas @ 19:35
Tags: , ,

Alfredas Paliesius

Dzūkija

Dzūkija, Dzūkija, Dzūkija –
Smėlio kalvos, pušynai ir kloniai,
Ten Ūlos išsiraičius gija
Prisiglaudžia prie Merkio maloniai…
Rymo amžiai tarp vingių Grūdos,
Cimakavo krantų, Kludzo brado,
Prie Žiūrų, Musteikos, Matalyno būdos –
Lyg sau amžiną vietą atradę…
Pasiklydę kaimeliai miškuos,
Dzūkų šnektą nuplukdo Strauja,
Dzūkų dainą dainuoja visa
Dzūkija, Dzūkija, Dzūkija…

1994

 

Alfredas Girdziušas. 2009 m. sausio 16 d. prie LR Seimo, pasekmės ir ką LR VRM ministras Raimundas Palaitis atsakė į klausimą už ką buvo šauta su kulka A.Girdziušui jam fotografuojant riaušes

2009 metų sausio 16 dieną prie LR Seimo
Raimundas Palaitis
kamAlfredas
data2009 m. vasario 1 d. 19:06
temaRE: Klausimas
siųsta išvrm.lt
nerodyti išsamios informacijos Vas 1 d. Atsakyti
Wikipedija: Alfredas Girdziušas (g. 1948 m. birželio 5 d. Paliesiuje (Mielagėnų sen.) – žurnalistas, fotomenininkas. Lietuvoje ir užsienio šalyse daugiau žinomas kaip aktų žanro atstovas.
Prašau manęs negąsdinti – neišsigąsiu. Ir dar… .Aš su Jumis kiaulių neganiau, išauklėti ir mandagūs žmonės tokiais atvejais kreipdamiesi paprastai naudoja kreipinį „Jūs“.
Jei Jūs nusprendėte persikvalifikuoti iš vieno fotomeno žanro į kitą – tai Jūsų valia, tačiau turite įvertinti ir visas savo naujojo žanro – fotografuoti riaušes – rizikas. Jų neįvertinęs neieškokite kaltų – tai buvo Jūsų paties sprendimas.

toks buvo atsakymas
Jo “Didenybės,“ Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos ministro, buvusio Biznieriaus, JŲ “EKSELENCIJOS“ PONO Raimundo Palaičio atsakymas žurnalistui ir fotomenininkui, kiaulių ganytojui (pagal eksbiznierių JŲ Didenybę Raimundą Palaitį) Alfredui Girdziušui į klausimą, kodėl jam, A.Girdziušui, buvo šauta su kulka į koją kada jis 2009 m. sausio 16 d. fotografavo riaušes prie LR Seimo…

Sausio 16 dienos įvykiai prie LR Seimo mane ne tiek nustebino, kiek sukėlė nerimą.
Ne pirmą kartą tokiuose “renginiuose” – nuo 1986 metų esu užfiksavęs tūkstančius tokio žanro kadrų (galite pasitikslinti LR semo fotoarchyvuose – iš manęs gauta virš 8500 kadrų iš anų dienų įvykių), net 1991 metų sausyje, kai norėta pasmaugti Lietuvą, tik tik išsiritusią iš sovietinio „lopšio“, nemačiau tokio debiliško mūsų valdžios poelgio. Aš nekalbu apie tuos artistus, kurie prilindo prie valdžios kubilo ir „pietauja“ mūsų sąskaita. Mane vėl eilinį kartą stebino policijos veiksmai. Kas kas, o VRM taip vadinamas ministras privalėjo vadovauti kitaip, kad nebūtų nukentėjęs nei Seimo pastatas, nei žmonės. Nesvarbu, kurioje barikados pusėje stovėjo.
Pirmiausia, kodėl taip vadinamas VRM ministras davė savo pavaldiniams nurodymus palaukti kol įsisiautėjusi (beje, „šturmovikų“ komandoje dominavo rusakalbiai – jie buvo prisilipdę žalius lapelius su užrašu „Pritariu visuotinei akcijai“)minia sudaužytų langus ir tada būtų pretekstas pradėti šaudymą su guminėmis bei šratinėmis kulkomis. Pradėta mėtyti į Seimo pastato langus sniego gniužtės apie 12.20 val; akmenys ir ledo luitai – 12.43 val. Kauno Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai pasirodė 13.16 val.(7928 kadras) Tik tada minia buvo nustumta apie 50 metrų toliau nuo pastato. Ir buvo šaudoma (pradėta ne į tuos, kurie mėtė akmenis bei ledo luitus į langus, bet į stovinčius ir skanduojančius toliau žmonės, kurie realiai negalėjo mestu akmeniu pasiekti nei policininkų, nei pastato.) Kodėl buvo vilkinamas laikas? Kas užsakė ministrui leisti daužyti Seimo langus už kuriuos teks mums, dirbantiems apmokėti? Beje, algą už TARNYBĄ, o ne darbą ministrui ir jo pavaldiniams mokame mes, dirbantieji. Girdėjau, kad taip vadinamas ministras, spaudai pareiškė, jog policininkai nešaudė(!!!). Befotografuodamas gavau akmeniu į galvą ( 13.07 val) Gal todėl, kad buvau arčiau policininkų. Tai dar suprantama. Galiu paliudyti, kad policininkai elgėsi labai kultūringai ir kada vienam iš minios akmeniu buvo perskelta galva tad policininkas pirmas puolė jam padėti(13.11 val.-7899 kadras).
Bet… Bet gavau gumine kulka ir į dešinės kojos kelį, kuria kažkuris idiotas policijos “šaulys” pavaišino… Buvau prie Seimo ir nufotografavau sudaužytą langą (14h09`22“ val– kadras8002 kadras), pasitraukiau apie 30 metrų Gedimino pr. link. Tada man šovė -14h09`34“. Atsisukau į policininkų būrelį ir nufotografavau kas šovė – tai buvo Vilniaus viešojo saugumo tarnybs policininaki (jie dėvi baltus šalmus, o Kauno – juodus) – kadre 8003 iš kairės pirmas – jis nuleido šautuvą ir nusuko galvą.Kas tai? Kad kulka pasiektų taikinį, yra nutaikoma – reiškia taip vadinamo ministro pavaldinys šovė specialiai. Gal taip vadinamas VRM ministras pasakytų, kad nereikėjo būti prie Seimo, o sėdėti namuose, būčiau nenukentėjęs? Manau, ministras nenukentėjo? Tad jis tada namuose sėdėjo, o gal “pietavo” kaip vienas iš artistų? Ar gali, taip vadinamas ministere, paaiškinti savo pavaldinio tokį poelgį, o gal specialiai užsakei, kad būtų sužalota mano koja. Jeigu tavo pavaldiniai teigia, kad atsitiktinai gali pataikyti kulka, tai gal aš užsukęs atsitiktinai “atsitiktinai” trenksiu tavo pavaldiniui į snukį (atsiprašau, bet jeigu šaudo į žurnalistus – tai jis jau yra gyvulys, o pas gyvulius tik snukiai). Ir dar atsiprašau, bet tų, kurie skaitys šį mano laišką, aš ne grubiai ir ne nekultūringai rašau – aš pasirinkau stilių tokį, kokį pasirinko taip vadinamas VRM ministras LEISDAMAS ŠAUDYTI į žmones. O gal tu, vyre, nelaikai manęs žmogumi, liepdamas šauti man į kojas? 1991 metais per sausio mėnesio įvykius (pasikartosiu) padariau tūkstančius kadrų prie barikadų, prie omonininkų, prie jedinstvenikų, prie sovietinių kareivių, prie kapeesesininkų – žinojau, kad fotografuoju istorijai. Pasisekė – nesužalojo, nors aparatūra buvo ne kartą sudaužyta. BET TAI DARĖ BOLŠEVIKINIAI IŠGAMOS. Ačiū, buvau apdovanotas medaliu. Tau, taip vadinamas minister siūlau ikišti nosį į Seimo fojė – ten mano nuotraukos iš tų laikų kabo. Leisk paklausti kur tu tuo metu buvai, gal mokinaisi duoti komandas šaudyti į laisvus Lietuvos piliečius? Kam tu tarnauji, taip vadinamas ministere? Omonui? KGB? Kitai valstybei? Kas tau suteikė teisę duoti komandas šaudyti į GALVAS kitiems su kulkomis (7956 kadras -13h46`08“ nufotografuotas)? Teigi, kad nešaudė???
Žinau, kad man tu neatsakysi, tad linkiu kad tau kas nors nors per velykas su gumine kulka trinktelktų, bet ne į kelį, kaip man, bet dvigubai aukščiau – nereiks dažytų kiaušinių pirkti. Žinosi ar skauda, ar ne. Perduok tam debilui “šauliui” ir Parlamento “gynėjui” savo padėką – tavo įsakymą įvykdė.
Su didžiausia nepagarba tau, taip vadinamas VRM minister… Gal įsižeidei??? -tu mane įžeidei!!!
………………………………………………………………………………..

Londono policijos “darbai“ vertinami vienaip, pas mus, Lietuvoje – kitaip…

http://www.15min.lt
2009 04 16
Trečiadienį BBC pranešė, kad policija nušalino seržantą, kuris ranka smogė reikalavimo pasitraukti neklausiusiai moteriai. Šiai nesitraukiant, pareigūnas išsitraukė „bananą“ ir trenkė juo moteriai per kojas.
Tokius pareigūno veiksmus užfiksavo vienas minioje buvęs žmogus ir vaizdo medžiagą patalpino internete. Dėl policininko veiksmų pradėtas tyrimas. Tiriama, ar pareigūnas pats nusprendė taip tramdyti protestuotoją, ar tokie nurodymai buvo duoti vadovybės.
Tai ne pirmas didelio atgarsio sulaukęs šiurkštaus britų pareigūnų elgesio pavyzdys balandžio pradžioje Londone vykusio G20 viršūnių susitikimo metu.
Per protestus dešimtys žmonių buvo sužeisti, o vienas žmogus mirė. Vėliau internete pasirodė filmuota medžiaga, kurioje matyti, kaip policininkas grubiai nustumia jo kelią pastojusį 47 metų Ianą Tomlinsoną. Kitoje vaizdo medžiagoje matyti, kaip policininkas smogia tam pačiam vyriškiui gumine lazda.
Šis vyras vėliau mirė nuo širdies smūgio. Paaiškėjo, kad jis nė nebuvo protestuotojas, o tiesiog ėjo namo.
Londono policija nušalino grubiai besielgusius pareigūnus.