Girdziusas's Weblog

Just another WordPress.com weblog

Jūratė Važgauskaitė; Fotografas A. Girdziušas: „Nespėjau būti visur“; (Bernardinai, 2010.01.13) 2010/04/03


„Man buvo labai įdomu, norėjau sekti ir fiksuoti tuos įvykius, teko susidurti ir net susidraugauti su vėliau išgarsėjusiais politikais, jie taip pat šalo kartu su visais žmonėmis lauke prie laužų“, – šiandien pasakoja Alfredas Girdziušas, „Lietuvos aido“ fotokorepondentas, fiksavęs įsimintiniausius sausio 13-osios įvykius. Jis pasakoja, kad laiko anuomet neskaičiuodavo, o numigti tekdavo ten, kur pakliuvo.
„Lietuvos aido“ redakcija tuomet buvo Seimo rūmuose, todėl aš likdavau redakcijoje iki vidurnakčio, fotografuodavau minias, apgulusias parlamentą, ne tik todėl, kad to reikėjo darbui, bet ir todėl, jog man buvo įdomu, norėjosi įamžinti tokius neeilinius įvykius. Miegodavau redakcijoje arba savo fotostudijoje greta Žaliojo tilto, porą savaičių net nebuvau namuose, anuomet gyvenau už Vilniaus“, – pasakojo fotomenininkas.
„Fotografuodavau ir užsirašydavau žmonių vardus pavardes, iš kur jie ir kas jie tokie, gaila, bet šiuos užrašus praradau“, – kalbėjo fotokorespondentas. Jis prisipažino bandysiantis ieškoti žmonių, kuriuos galima išvysti jo nuotraukose. „Dėsiu nuotraukas į internetą ir raginsiu atsiliepti tuos, kurie yra nuotraukose. Norėčiau turėti tikslią informaciją“, – kalbėjo A.Girdziušas.
„Tiesa, nefotografavau parlamento viduje, visuomet sukinėjausi lauke, fiksavau Seimą saugančių žmonių kasdienybę, sostinės gatvėmis riedančius tankus“, – beveik dviejų dešimtmečių senumo prisiminimais dalijosi fotografas.
„Mano nuotraukose matyti, kas man buvo įdomu, visada objektyvą kreipiau į žmonės, fiksavau emocijas, nuotaikas, sustingusią akimirką. Įdomiausios nuotraukos gavosi iš vadinamosios „mirties zonos“, žmonių minios, atsidūrusios tarp dviejų barikadų“, – atsiminė fotografas.
Jis prisipažino, kad į gatves su fotoaparatu eidavo ne tik vedamas profesinio smalsumo, tai buvo ir pilietiškas elgesys. Fotografuodamas laisvės gynėjus jis prisidėjo prie kuriamos istorijos, anuomet ji buvo kuriama tiesiog gatvėje.
Jis apgailestavo, kad negalėjo būti visur ir fotografuoti visko, fotoaparato akis pagavo tik tai, kas vyko greta parlamento.
„Nespėjau būti visur, niekada nežinojai kas, kada ir kur nutiks, todėl vieni fotografai tūnojo greta parlamento, kiti – šalia spaudos rūmų ar televizijos bokšto. Galvojome, kad pagrindinis puolimo objektas visgi bus parlamentas“.
Fotografuoti teko ne tik laisvės gynėjus, bet ir rusų kareivius, koministų aktyvistus. „Niekas manęs nemušė, bet fotoaparatą buvo sudaužę net du kartus. Tiesa, žiauriausių momentų, susidorojimo su žmonėmis prie televizijos bokšto nefiksavau, būtent tą naktį, tikėdamas, kad viskas rimsta, grįžau namo“, – kalbėjo fotografas.
Pasak jo, laisvės gynėjus įamžino ne tik žurnalistai, bet ir sovietinio saugumo agentai, komunistų propagandistai. Esą tos nuotraukos taip pat įdomios, vertos dėmesio, nes tie patys žmonės pastebėti ir nufotografuoti jau visai kitaip.
„Į savo priešus žiūri visai kitaip, nėra to idealizmo, kurį gal ir pasąmoningai mes pastebėdavome ir fiksuodavome“, – įsitikinęs fotografas. A. Girdziušas sakė pastebėjęs, kad parlamento gynėjų gretose buvo ir tokių, kurie buvo atėję „ištirti situacijos“, prireikus laisvės jie nebūtų gynę.
„Pažinojau nemažai komunistiniam režimui dirbusių žmonių, mačiau jų ir greta parlamento tomis naktimis. Manau, dalis jų buvo atėję pažiūrėti, „tyrė priešą“. Matyt, tuo metu jiems taip buvo liepta“, – spėliojo fotografas.
Anot jo, fiksuodamas sausio įvykius baimės nejautė, esą kur kas baisiau buvo tų pačių metų vasarą
(more…)

 

Žilvinas Pekarskas; Sausio 13-ąją medalis, sausio 16-ąją – guminė kulka (15min.lt; 2010.01.15)

Foto: Alfredas Girdziušas: sausio 13-osios akimirkos
Foto: Sausio 16-osios riaušės tapo išbandymu ir žurnalistams
Foto: Alfredo Girdziušo meninė fotografija

Sausio 13-ąją medalis, sausio 16-ąją – guminė kulka (nuotraukos)

Fotomenininko ir žurnalisto Alfredo Girdziušo gyvenime buvo daug netikėtumų ir paradoksų. Tačiau sausio 16-osios įvykiai Alfredą tikrai sukrėtė: 1991 metais už profesinę veiklą apdovanotas Sausio 13-osios medaliu, 2009 m. sausio 16-ąją prie Seimo jis gavo guminę kulką nuo „savų“.

Sausio įvykių metraštininkas

A.Girdziušas Seimo archyvui perdavė apie 10 tūkst. fotokadrų, kuriuose užfiksuoti 1988–1992 metų įvykiai. Šis neramaus, bet linksmo būdo fotografas, ne kartą gavęs į kailį nuo sovietų karių, 1991-ųjų sausį dirbo „Lietuvos aido“ fotoreporteriu. Redakcija buvo įsikūrusi antruosiuose Seimo rūmuose.
Tą naktį iš sausio 12-osios į 13-ąją fotografas dar spėjo grįžti į Trakus, pavakarieniavo su šeima ir, išgirdęs Eglės Bučelytės pagalbos šauksmą, vėl atlėkė į Vilnių fiksuoti įvykių prie LTV. Tačiau S.Konarskio gatvės šturmas jau buvo pasibaigęs. Todėl fotografas pasuko į Seimą. Tą naktį ir per kelias kitas savaites parengė keletą fotoreportažų, kuriuos vėliau pamatė daugybė Lietuvos ir šalių kaimynių gyventojų.
„Sausio 13-osios medalį gavau ne dėl to, kad buvau gynėjas ar didvyris. Tiesiog nuolat įamžinau


Alfredo Girdziušo nuotr./1991 m. sausis
istorinius įvykius ir skleidžiau žinią apie Sausio 13-ąją pasaulyje. Visur landžiojau, kaišiojau nosį… Žodžiu, dirbau savo darbą“, – prisimena A.Girdziušas.
Žinoma, Alfredas dėkingas už Sausio 13-osios medalį. Tačiau jį priėmė ne iš karto. Kai sužinojo, kad apdovanojimą teiks Algirdas Brazauskas, buvusio partizano sūnus užvirė: na gal aš ir durnavotas, bet man A.Brazauskas buvo visų pirma CK sekretorius… Nenorėjau medalio iš jo rankų. Tačiau vėliau draugai įkalbėjo: tau medalį teiks ne A.Brazauskas, o prezidentas – nueik ir priimk tą medalį“, – atvirauja meniška ir maištinga siela Alfredas.
Taigi natūralu, kad šis pasiutęs fotografas rizikuodamas kailiu nuolat sukiodavosi karštose vietose. Kaip, beje, ir daugelis kitų kolegų fotografų. Netgi 1988 m. „bananų baliuje“ Puškino skverelyje (Vilniuje, Gedimino kalno papėdėje) Alfredas dalyvavo ir visa tai fotografavo.
„Lietuviškų bananų balius“ sausio 16-ąją
„Tos riaušės prie Seimo prasidėjo 12 valandą. Iš pradžių eisena, pasistumdymai, parėkavimai. Paskui tie kvailiai pradėjo mėtyti sniegą ir plytas į langus. Pačiame įvykių epicentre figūravo rusakalbiai žmonės, akivaizdžiai angažuoti. Jie kalbėjo „apie 50 litų (užmokestį)“ ir klausė, „kada eisim į vidų“, – liudija A.Girdziušas metų senumo įvykius.
Pasak Alfredo, specialiosios pajėgos malšinti agresyvios minios atvyko praėjus beveik pusantros valandos. „Aš jiems ir sakiau: tai kurių biesų leidote daužyti langus, kodėl nenustūmėte žmonių? Paskui įsimaišė ir Paleckiukas (A.Paleckis – aut. past.). Prasidėjo bananų balius ir šaudymas. Bet šaudė ne į tuos aktyvistus, kurie mėtė akmenis į stiklus, taikė į prie senojo Žvėryno tilto susirinkusią minią“, – prisimena fotografas.
Atklydusi kulka
A.Girdziušas tapo vienu iš kelių taikių žmonių, sužeistų prie Seimo sausio 16-ąją. „Aš dirbau savo darbą – fiksavau įvykius. Prisimenu, praėjus gal pusantros valandos nufotografavau


Alfredo Girdziušo nuotr./Alfredo Girdziušo žaizda
išdaužytus Seimo langus. Tuomet pro specialiųjų pajėgų užtvarą, apjuosusią Seimo rūmus, išėjau į Gedimino prospektą. Už jo, ties maisto prekių parduotuve, gal už 20 metrų, stovėjo nustumta minia. Dairiausi, kur man eiti toliau, kai pajutau skausmą kojoje – kažkas į mane šovė. Nemanau, kad tai buvo atsitiktinumas, nes kulka nėjo rikošetu. Arba buvo taikytasi tiesiai į mane, arba šaulys paleido kulką nesitaikydamas, tiesiog į žmonių pusę. Kulką pasiėmiau atminimui, žaizdą specialiai nufotografavau. Na, visa laimė, kad koja liko sveika, vaikų dėl to bus“, – dabar juokiasi fotografas.
Tačiau tuomet jis nesijuokė. Iškart po 2009 metų sausio įvykių vidaus reikalų ministrui Rimantui Palaičiui, laikraščių redakcijoms ir LR Seimo kanceliarijai išsiuntė protesto laišką. Jame piktai išdėstė savo mintis, nesirinkdamas žodžių: „Ar gali, vadinamasis ministre, paaiškinti savo pavaldinio tokį poelgį, o gal specialiai užsakei, kad būtų sužalota mano koja. Jeigu tavo pavaldiniai teigia, kad atsitiktinai gali pataikyti kulka, tai gal aš užsukęs „atsitiktinai“ tavo pavaldiniui į snukį (atsiprašau, bet jeigu šaudo į žurnalistus – tai jis jau yra gyvulys, o pas gyvulius tik snukiai)“, – rašė supykęs fotografas.
Jeigu tavo pavaldiniai teigia, kad atsitiktinai gali pataikyti kulka, tai gal aš užsukęs atsitiktinai „atsitiktinai“ trenksiu tavo pavaldiniui į snukį…
Vėliau su ministru R.Palaičiu susirašinėjo ir elektroniniu paštu: „Tamsta Raimundai Palaiti, (nesikreipiu kaip į ministrą, bet kaip į asmenį). Tikiuosi, gavai mano laišką, išsiųstą po sausio 16 d. įvykių prie Seimo. Nesitikėjau ir nesitikiu gauti atsakymo, nes tavo pavaldinių paleista kulka sužalojusi man, kaip žurnalistui, koją, iškėlė daug klausimų, kuriuos išsakiau kai kuriems Seimo nariams, pateikiau Lietuvos saugumo departamentui, spaudai ir televizijai.“
Ir toliau dar kelios ne itin malonios frazės, kuriomis ministras kaltinamas įsakęs šaudyti visus, buvusius prie Seimo sausio 16-ąją.
„Išeitų, kad jei pasielgė su manimi kaip su šuniu ar prostitute. Todėl, manau, turiu moralinę teisę kreiptis į jį nemandagiai“, – aiškina Alfredas.
Ministras R.Palaitis Alfredui el.paštu atsakė tuo pačiu tonu. Laiško pradžioje – išrašas iš „Wikipedijos“. Ten rašoma, kad A.Girdziušas yra fotomenininkas, dažniausiai fotografuojantis aktus. Toliau – atsakymas. Aš su Jumis kiaulių neganiau, išauklėti ir mandagūs žmonės tokiais atvejais kreipdamiesi paprastai vartoja kreipinį „Jūs“.
„Prašau manęs negąsdinti – neišsigąsiu. Ir dar… Aš su Jumis kiaulių neganiau, išauklėti ir mandagūs žmonės tokiais atvejais kreipdamiesi paprastai vartoja kreipinį „Jūs“. Jei Jūs nusprendėte persikvalifikuoti iš vieno fotomeno žanro į kitą, tai Jūsų valia, tačiau turite įvertinti ir visas savo naujojo žanro – fotografuoti riaušes – rizikas. Jų neįvertinęs neieškokite kaltų – tai buvo Jūsų paties sprendimas“, – rašė ministras.
Reikalauja atsiprašyti
„Na, kaip aš galiu kreiptis į ministrą „Jūs“, jei man tokį idiotišką atsakymą parašė? Na, gal ir mano laiškas buvo idiotiškas, bet aš buvau įžeistas ir sužeistas. Taip ir dabar kalbėčiau su ministru, nes iki šiol jaučiuosi kaip šuo. Jei jis atsiprašys viešai, tuomet kreipsiuosi „Jūs“ arba „pone“, – iki šiol neatlyžta fotomenininkas.
Šiuo metu Alfredas ruošia parodą apie sausio 16-osios įvykius ir žada ją pavadinti „Ne! Regėta Lietuva“ (tai turėtų reikšti – nepriimtina Lietuva).
„Prisimenu, pro langą žiūri seimūnai į piktą minią ir šypsosi, dantis rodo. Ar galima taip elgtis su žmonėmis? – klausia Alfredas, užfiksavęs ir šias sausio 16-osios akimirkas. Kodėl reikėjo taip erzinti žmones? Ar tai kam nors buvo naudinga? – iki šiol neranda atsakymo.

Kai kurie atsiliepimai į Žilvino Pekarsko straipsnį:

nuomone 2010.01.25 02:49 IP: 84.203.78.96
Geras intervju.Laiska fotografas parase teisingu tonu.Jeigu nesuvaldai savo pavaldiniu tai eik kiaulyde valyti,o ne trink zmoniu saskaita.O seimunams Lietuvos zmones tik reikalingi rinkimams,paskui jiems tie zmones kaip rusai sako : bydlo.
Andrius 2010.01.23 16:47 IP: 78.62.228.154
na tai vyrutis gavo du apdovanojimus, kuo dar nepatenkintas?!
fklki 2010.01.20 19:28 IP: 78.63.149.229
va cia tai geras truksta zodziu ir ar nereikia issaudyti visa seima
rima 2010.01.19 09:16 IP: 84.240.34.143
ir as ten buvau ir visas grozybes maciau.specialiosios pajegos seime tupejo,o zmones mitingavo.tik kai pradejo duzti stiklai,spec.pajegos pasirode scenoje.deja neziurejo nei kur saudo nei kur dujas purskia.gavau duju doze ir as.uz ka?buvau stebetoja ir tiek.stiprybes fredai tau.kai tokia demokratija,bijau,kad gali ir nudeti tave spec.tarnybos.na zinosim tada ka kaltinti.
Mantas 2010.01.19 09:07 IP: 78.63.70.230
Niekas nesirūpina Alfredai žmonėmis juk čia Lietuva tik bananai neauga 😀
jurkis 2010.01.17 12:03 IP: 84.32.220.168
Keista, pasipylė po metų straipsniai, kaip nekaltus žmones šaudė… Įdomūs laikai. Aišku, nepridera ministrui nusileisti iki žurnalisto lygio, bet ir žurnalistas ne pyragas.
alfredas 2010.01.16 22:35 IP: 78.60.253.59
Čia mano kolega labai pasikuklino aprašydamas tą incidentą Štai, praėjo metai, o atsakymo nei iš VRM, nei iš prokuratūros nesulaukiau, už ką man buvo šauta. Tyli. Prokuratūroje, manau, pedofilija užsiiminėja, o VRM taip vadinamas ministras Raimundas Palaitis, kaip eksbiznierius (žiur. jo pasiskelbtą biografiją), matyt kitą “biznį“ varo. Beje, eksbiznierius teisus – jis su manimi kiaulių neganė – aš ganiau karves, tad negalėjau su juo kiaulių ganyti. Tad kiaulių piemeniui su kerdžiumi negalima lygintis. Galiu tik šitam kiaulių piemeniui pasufleruoti, jog karvės dažniausiai mūkia “MŪŪŪŪ“, o kiaulės (turėtų prisiminti) dažniausiai kriuksi ir vizgina mažą uodegytę bei maudosi purve… Dėl “aktų“: dažniausiai žiūrima iš savos varpinės – kas kam rūpi. Jeigu kiaulių piemuo atkreipė dėmesį tik į “aktus“ , internete ieškodamas kompromatų prieš mane, tai, manau, jam labai rūpi pamatyti tuos aktus. Manau, kad eksbiznierius niekada nesukurs to grožio, kurį fotografavau aš. Nurengt gal ir nureng, nes eksbiznierius turi pinigų arba, kaip VRM ministro kėdę trindamas, galės įsakyti ginkluotiems pavaldiniams nurengti merginą nuogai. Kiaulių piemeniui aktų nesukurti… Ir dėl “tu“ bei “Jūs“: “Jūs“ reikia užsitarnauti. Gal pasikartosiu, bet neseniai rusų caras sakydavo: MY, Nikolaij vtoroij… Bet kiaulių piemeniui (žiur. taip vadinamo ministro laišką man, kur neslėpdamas Raimundas Palaitis patvirtina, jog kiaulių su manim neganė…) privalu atsiminti, JEIGU PAKEITĖ VIENĄ “BIZNIO“ ŽANRĄ KITU, TAI TEGUL ĮVERTINA MINISTRO PAREIGYBĖS SUBTILUMUS ir tegul pats save kaltina, kad liko tik kiaulių piemens lygyje, nesugebantis varyti kitą “biznį“… Kai tuo metu (1988 -1992 metais) varė Raimundas Palaitis “nuosavą biznį“, aš fotografavau reportažus, kur, beje, nepatebėjau JŲ DIDENYBĖS, EKSELENCIJOS, NEPAKARTOJAM0 EKSBIZNIERIAUS BEI KIAULIŲ PIEMENS nei prie barikadų, nei kokioje nors kompanijoje. Jam rūpėjo tik nuosavas biznis, o į tuos, kurie buvo sovietiniais laikais Lietuvos gynimo barikadose, nusispjauti. Ir kol tas kiaulių pemuo manęs neatsiprašys viešai, jis liks tik kiaulių piemeniu. Na, gali kiaulių piemuo pasamdyti, kad pavaldinai išprovokuotų muštynes su manimi, langus išdaužyti – žodžiu, pamokyti mane. JIs, mat manęs nebijo (taip rašo man). Galiu pasakyti, kad ir jis tegul manęs negąsdina. Nebijau. Kerdžius kiaulių piemenis (ypač jaunesnius amžiumi) gali dar pamokyti kaip atskirti karves nuo kiaulių… Ačiū visiems, kurie aplankė šį puslapį, parašė atsiliepimus, AČIŪ KOLEGOMS. Tikiuosi, kad debiliški policininkų, kuriems duoda debiliškus įsakymus debiliški vadai, veiksmai niekada Lietuvoje nepasikartos. O Raimundas Palaitis tegul pamąsto apie tai. Linkiu jam sėkmės ir susikaupimo laikinai esant VRM ministro poste. Žurnalistas ir fotografas Alfredas Girdziušas
>Demokratija 11:08 2010.01.16 13:51 IP: 80.240.12.68
Gaila ,kad Tamsta nesuprantat ,ką žmonės nori pasakyti – šitoj skurdo jūroj ieškot demokratijos ,elementariausio teisingumo tiesiog nelogiška. Ir visiems senai aišku ,kiek tų “smegenų“ užteko praturtėjimui iš Petriko “bankininkystės“ , prichvatizavimo,praktiškai nebaudžiamo reketo ,etc .O Kas paskaičiuos , nors apytiksliai įvertins,kiek pralieta nekalto kraujo ,kiek skausmo patyrė tūkstančiai banditų nukankintų žmonių po 1990m. valdžios įteisintos betvarkės. Ir visa tai savanaudiškų veikėjų įvardinta“aksomine revoliucija“! Nieko sau aksomas:) .Kodėl apie tuos faktus dabar tokia visuotina tyla? Ir visa tai atsitiko tų “smegenų“ neturinčių ,bet laisvę vertinančių ir NEPRIKLAUSOMYBĘ LIETUVAI sugebėjusių ATKOVOTI žmonių šalyje,o ne kažkur Lotynų Amerikoj ar Afrikoj. Todėl natūralu ,kad Lietuvos žmonės pradeda protestuoti.Deja ,tuom visada naudojasi ir naudosis išorinės imperinės jėgos.Toks gyvenimas. O jau tuo “fakteliu “ pradeda akivaizdžiai nešvarias manipuliacijas valdžią turintieji – atseit negriaukit nepriklausomybės – ,ir pradeda naudoti neleistinas represines priemones prieš savus ,tą nepriklausomybę iškovojusius žmones. Atkreipkit dėmesį į tai ,kaip pradeda sutapti mūsų tikrai nedemokratiškos valdžios ,kriminalinių “verslinykų “- oligarchų ir mūsų nepriklausomybės priešų interesai.
to placidas 2010.01.16 13:11 IP: 78.60.10.
Ne pusrusis persove,o lenkas,girdejau pareigunai lenkiskai snekejo,’szczeliai szczeliai w litwina’.
Mario 2010.01.16 12:36 IP: 78.60.100.247
Buvo ten ir kitu zurnalistu, gavusiu i krutine kulka. Ziuri pacukas is VRM i akis ir sauna. Manau Lryto zurnalistas dar tai kur nors aprasys, nes po keliu minuciu po to ivykio jam tikrai dar labai skaudejo krutine.
o taip! 2010.01.16 12:34 IP: 77.103.211.200
kadangi sitas zurnalistas nupaveikslavo seimo narius besisypsancius,todel ir uzsake jam bumine kulka.ziaurus is seimo nariu toks elgesys su zmonem.ar atsiras koks nors zmogus,kuris galetu pakeisti visa vagiu saika is seimo nariu kedes?
virgis 2010.01.16 11:41 IP: 78.60.109.37
Visu pirma tai ne prie rusu ,o prie SSSR.Kita Rusijoje be SSSR visai dabar kitaip.Kita Rusija arciau Azijos ir ten ne vien fasistai ir banditai(banditai ,tai lietuviskai plesikai)kus nenueisi uz poperiuka plesia banditai ,apmokestina net ora(didziausias nusikaltimas,turto apmokestinimas,tai reketavimas)Tarnavau 2 metus Lietuviai lietuviui buvo mirtis.Kitos nacijos geresnes.As patrijotas,bet Lietuvos o ne dabar kas yra vyksta Lietuvos genocidas.
Demokratija 2010.01.16 11:08 IP: 86.100.57.135
Prie rusų buvo geriau,teisingai,bet tik tiems,kurie neturėjo smegenų.
skywalker 2010.01.16 10:23 IP: 80.243.30.247
jei butu lietuviai zinoje kad taip bus kaip darar vyksta .sausio 13 butu ir nebuve 100procentu.nes prie ruso daug geriau buvo.o db kas kas gero toj laisvoj lietuvoj visi bega is cia nebe lietuva cia.jei taip zmones bega is cia
viktoras 2010.01.16 09:41 IP: 87.247.107.26
chuliganams ne guminiu reikia.
na 2010.01.16 09:31 IP: 78.58.125.48
Juknevičienę istorija greitai nuteis.
to kai 2010.01.16 08:57 IP: 88.216.100.203
patriotiškumas nėra profesionalumo ir gebėjimo valdyti valstybę požymis. Todėl tamstelei reikėtųrašyti …kai į valdžią atėjo idio—-,nesugebantys valdyti valstybės, ir viską sujaukė…. toliau jau galimair apie jų valdymo pasekmes.
reichas 2010.01.16 08:42 IP: 78.62.71.10
vln tokie oligarchu suneliai daugiausia gyvena .parasto studento tranzuojant prie 10 ar 20 salcio naepaims gaila .parodo paciu valdzios ir zmoniu pizonizma venybes nebuvima .voketijoj pensininkai paema o lietuvoj visiem gaila .tai apie streikavima kova cia galima pamirst.as turiu jau kur kitur gyvent sitoj neznoniu vakjlstybej geda but
juokas 2010.01.16 08:28 IP: 213.226.144.157
tai gal chuliganams reikejo medalius duoti ? AAAA ?
Valstybės išdavikus į … 2010.01.16 07:20 IP: 78.60.58.167
Vidaus reikalų tarnas (lot., pranc. – ministras) Raimundas Palaitis rašė – “Aš su Jumis kiaulių neganiau,…“ – vadinasi kiuales jis ganė be fotografo, ganė vienas arba su kitais priešlietuviškumo tarnais.
stanislovas 2010.01.15 22:25 IP: 190.39.208.116
Sitaip jie atsidekoja liaudziai uz nepriklausomybes atgavima .
to 21:40 2010.01.15 22:24 IP: 84.46.177.25
Ka tiesa akis bado ar nebusi vaikelis kokio mutavusio oligarcho
kurmis 2010.01.15 22:24 IP: 79.132.180.18
jo ypac sita fotke labai meniska
Viskas gerai. 2010.01.15 22:10 IP: 213.226.144.242
Cia visi oi,kokios riauses buvo,keli zmones susirinko jaunimas pora langu isdauze.Lietuviai siaurieciai yra,salti nuolankus zmones.Pamatytu jie kokios buna rimtos riauses kitose salyse,tai seimunai i kelnes prisidetu.Mentus kruvinus nesa,ju sarvuotos masinos dega,na vaizdelis kaip per kara.Nesakau,kad tai yra gerai.O musu seimunai tegul miega spakainai,cia juk lietuva,mes mokam tik su zvakutem atsistoja melstis ir verkslenti.
pilietis 2010.01.15 22:09 IP: 79.14.171.215
Tas kuris saude i zmones tai sudzius o tas kuris dave komanda tikras durnius. Neesu piktas zmogus bet tiek tam tiek kitam linkiu visko blogo. Smagu saudyti i beginklius zmones. Ane debiliukai
to O…20,58 2010.01.15 21:40 IP: 213.190.46.52
Kas tau yra savi ? Tau pačiam tuparyla bezdžione reikia snukį sumalti, burlokų !
Fotografui 2010.01.15 21:07 IP: 213.226.190.59
reikia buti kuklesniam, labai save sureiksminate. Eiti ten, kur pavojinga, yra ne jums. O jei butumete tuos jaunuolius , kur Seimo langus dauze, fotografaves, tai jie jus butu gerai kumsciais pamoke. Manau, prie ju nesiartinote…Tad dabar neinkskite, baily…Posakis“pernai zasi valge, siemet siknoj girksi“.
O… 2010.01.15 20:58 IP: 84.46.177.25
Sausio 13 taip pat saude savi tik beda mete ant rusu ir dabar jie su malonumu saudytu i mus ir tai tesis kol mes oligarchams neismalsime snukiu
kai…. 2010.01.15 20:55 IP: 213.226.190.59
kai komunistai buvo valdzioje daug metu ir voge, plese laisva Lietuvele, niekino zmones, melavo, algos vargsiskos buvo, tai niekas jokiu riausiu neorganizavo. Kai i valdzia atejo patriotai, rado visa sita kiaulide, kuria reikia iskuopti, tai jau po menesio visi kad puole mitinguoti, akmenis metyti, staugti kaip tikros kiauliu kiaules…Geda, lietuviai. O kas langus dauze, matem visi-chuliganai, kurie jusu visu laikia tarpuvarteje arba laiptineje, kad sumustu jus ir pinigus atimtu.
BMW 330ci 2010.01.15 20:54 IP: 213.164.113.162
WRX_STA ne taip. WRX STI. SUBARU IMPREZA BEROTS. nuo 0-100 per 5.5 s.
WRX_STA 2010.01.15 20:45 IP: 78.60.84.81
nu ir ka, panasiai bus dar blogiau!!! nes jokios demokratijos jau nera lt , 11 punktu 1.ateityje lietuva tik paliks daugiau zmoniu,nes tuoj bus 300.000 bedarbiu 2.savivaldybes bankrotuoja 3.kriminaliniu ivykiu vis dar labai daug 4.ziema gatves ir saligatviai nevalomi,kaip pridera,zmones sudauzo masinas ir gauna kuno suzalojimus 5.mokesciai verslui yra pasakiskai dideli 6.algos maziausios europoi 7.maisto ir komunaliniai mokesciai , suryja visa alga,kulturai,savisvietai pinigu nelieka!!! 8.pensijos vienos maziausiu europoi ir to buvo sumazintos, ko nebuvo kitose salyse. 9.uzdarius IAE, viskas kas tik imanoma,pabrangs taip pat 30%, nes energetika yra ekonomikos variklis,dabar pagaminti produkta kainuos30% daugiau(pagal elektros kastus) 10.uzsienio investicijos neateina,nes salis nera stabili 11. ateityje iki 2015m emigruos apie 100.000 zmoniu ir kels uzsienio saliu ekonomika.
enter 2010.01.15 20:28 IP: 85.206.169.13
Tai parode visiska musu policijos ir valdzios neprofesionaluma. Po tokios akcijos vidaus reikalu ministras turejo buti atstatydintas
To Igariokas 2010.01.15 20:23 IP: 94.102.51.133
Vadinasi dievulis su juodu jumoru ciuvas, toki Hitleriuka uzfundijo. Tik nepamirsk ,kad visi kiti irgi puo dievu vaiksto 🙂
Igoriokas 2010.01.15 20:19 IP: 62.80.225.73
Gaila,kad jis išvis gyvas,lenda kur nereikia,jau senai galėjo tokį kas nors pribaigti,aš ir 16 ,ir kitom datom sėdžiu namie ir neinu prieš valdžią,juk bet kokia valdžia nuo Dievo
Degradai tie mentai 2010.01.15 19:53 IP: 94.102.51.133
Kiek as pamenu niekas ten nesitaike ,piskino i visas puses issijuose ir mociutei i pakausi ir vyrui i aki kitam i ausi.Gal sakys ,kad taikesi 🙂 Tai uz toki taikimasi i galvas sodinti reikia.Rado kam sautuva patiketi, Lietuviskam mentui,jis juk degradas pilnas uz 800Lt ko noreti?
Edas 2010.01.15 19:17 IP: 89.117.222.185
kokie dar rusakalbiai uz 50 lt as pvz ne rusakalbis ir ten buvau ir nieks man nemokejo50 lt visur kur bloga tai ten rusai?
Dalyvis 2010.01.15 19:05 IP: 91.187.163.228
Tai aukščiausio ciniškumo pavyzdys:jukkažkoks valdžios padlaižūnas tapo ministru,tai pažiūrėkite kaip jis bendrauja su profesionaliu žurnalistu-fotoreporteriu.Taip elghiasi dauguma Marijos krašto valdininkų.Prisišaude į savo tautiečius guminėmis kulkomis,ateityje matyt surizikuotų pilti su kovinėmis ir priguldyti ant “šventovės“-seimo grindinio tikrų brolių.Pelaitis perdaug sau leidžia žemindamas niekuo nekaltą fotoreporterį;vietoje to,kad imtų ir atsiprašytų šaudžiusiųjų vardu,jis grubijonija.
pilietisLT 2010.01.15 19:02 IP: 84.32.81.211
liudija kad pradejo riauses kazkoki rusakalbiai ir dar uz pinigus ,o kad seimunai pro langus is zmoniu susirinkusiu tyciojosi ,ir visokius gestus nepadorius rode tai neuzfiksavo ,o dizdziausia chuliganka tai ta mociute kur vis nuotraukoj prie pagrindiniu riausininku figuruodavo .
Linas 2010.01.15 18:44 IP: 84.240.59.43
tai ,kad jie šaudė – rodo , kad jie patys bijo, o bijo, nes matyt prisidirbo ir turi dėl ko bijoti. Jei sąžinė būtų švari – tai kam į žmones šaudyt……
placidas 2010.01.15 18:20 IP: 78.57.84.251
persove koks pusrusis
slawikas 2010.01.15 18:14 IP: 88.216.4.248
pacius mentus teisman uz kazkokios bobos durna isakima saudit i zmones,ta boba tai iskrusciau viesai

LR VRM ministro Raimundo Palaičio internetinis laiškas Alfredui Girdziušui:

2009 m. vasario 1 d. 18:06, Raimundas Palaitis rašė:

nuo Raimundas Palaitis

Alfredas
2009 m. vasario 1 d. 18:06
RE: Klausimas
vrm.lt

nerodyti išsamios informacijos

Wikipedija: Alfredas Girdziušas (g. 1948 m. birželio 5 d. Paliesiuje (Mielagėnų sen.) – žurnalistas, fotomenininkas. Lietuvoje ir užsienio šalyse daugiau žinomas kaip aktų žanro atstovas.
Prašau manęs negąsdinti – neišsigąsiu. Ir dar… .Aš su Jumis kiaulių neganiau, išauklėti ir mandagūs žmonės tokiais atvejais kreipdamiesi paprastai naudoja kreipinį „Jūs“.
Jei Jūs nusprendėte persikvalifikuoti iš vieno fotomeno žanro į kitą – tai Jūsų valia, tačiau turite įvertinti ir visas savo naujojo žanro – fotografuoti riaušes – rizikas. Jų neįvertinęs neieškokite kaltų – tai buvo Jūsų paties sprendimas.

Labai malonus atsakymas “kiaulių ganytojui“:

nuo Alfredas Girdziusas
kam Raimundas Palaitis
data 2009 m. vasario 2 d. 22:07
tema Re: Klausimas
siųsta iš gmail.com

tai jau pažanga – kur internete ieškoti pačiam, o ne saugumiečiams…
Bet tai ne esmė.
Dėl kiaulių – tau reikėtų paganyti prieš duodan įsakymą šaudyti kulkomis į žmones.
Dėl “tu“ ir “Jūs: – indoeuropiečiai į vieną asmenį kreipiasi VIENASKAITA. Žinau tik vieną netolimų laikų asmenį, kuris sakydavo “MY, Nikolaij Vtoroij“ – save įvardindavo DAUGISKAITA. Bet tai jau paranoja.
Tad kiaulių ganymas (net be manęs) suteiktų žinių ir kultūros bei proto ne vienam taip vadinamam ministrui.
Esu nustebintas tavo atsakymu ir nesistebiu, kad siunti. Aš fotografavau viską – nuo nuogo kūno iki lavonų, kraujo, žaizdų, gėrio ir blogio. Ir rašiau apie tai. Tuo metu, kaip teigi, jog aš ganiau kiaules, o tu varei biznį, aš esu padaręs tiek visokio žanro reportažų, kad pačiam vargu ar pasiseks susilyginti su manimi.
Bet, Raimundai, velniai nemato tos didybės manijos iš tavo pusės. Aš vieno nesuprantu – kodėl davei įsakymą šauti man į koją??? Kodėl?
Aš tau nosin šėriau? Įžeidinėjau žodžiu? (Bet ten tavęs nebuvo…) Daužiau Seimo langus? Kibau prie policininkų?
1991 metais ir dar anksčiau bei vėliau mačiau debiliškų poelgių sovietinių milicininkų, omonininkų, jedinstveninkų ir osobistų iš Šiaurinio miestelio, bei patyriau daugiau negu šios sušiktas guminės kulkos smūgis į koją. Bet, pasikartosiu, šią kulką įvarė tavo pavaldiniai, tavo įsakymu. Tad už ką?
Tuo metu, pasak tavęs, “ganydamas kiaules“ aš ir už tave rizikavau. Tad apie kiaules, kaip jaunesnis, geriau jau būtum nutylėjęs… Aš su tavim kiaulių neganiau – bet tai ne priežastis, kad šaudytum man į kojas. Aš teisingai tai supratau?
Gaila, bet, pasirodo,bendrų kiaulių neganymas sukelia pykčio proveržį , kad tu, turėdamas galimybę, įvarai kulką net nepaklausęs ar aš norėčiau ganyti kiaules su tavimi.
Tai tiek, Raimondai.
Sausio 16 dieną padariau virš 700 kadrų. Manau, kad ir tau būtų pravartu tai pamatyti arba net turėti. Yra labai įdomios medžiagos. Nesergu didybės manija, tad ir VRM (kitos instancijos jau gavo) duosiu, -nežiūrėsiu ar Raimundas ganė ar neganė su manimi kiaules.
Atsimink, Raimundai, aš tavęs negąsdinu – “Prašau manęs negąsdinti – neišsigąsiu.“Jų neįvertinęs neieškokite kaltų – tai buvo Jūsų paties sprendimas.“… Tu manęs net neatsiprašei. O privalėjai. Reiškia duodi suprasti, kad mane tu gąsdini???
Kvailystė…
Mano pasiūlymas dėl informacijos galioja iki penktadienio. Jeigu nenorėsi – (kaip mano krašto, paliesiniai sakydavo) – pono valia didesnė negu kumelio…

Dar kartą dėkoju, kad Wikipediją paskaitei.
Mano fotostudija yra: Lvovo g. 11.. Jeigu nelakstau su reportažais, tai sėdžiu čia.
Studijos tel. Nr.: 2758892
mob.tel.: 869881744

Gali užlėkti, gausi fotoinformacijos ir kavos, o ne ne guminę kulką į kelius.