Girdziusas's Weblog

Just another WordPress.com weblog

LIETUVOS KAIMO IŠLIKIMO TARYBA POSĖDŽIO PROTOKOLAS 2010 – 05 – 19 Nr. 3 Vilnius 2010/06/23

LIETUVOS KAIMO IŠLIKIMO TARYBA
POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2010 – 05 – 19 Nr. 3
Vilnius

Posėdžio pirmininkas – doc. Kęstutis Jaskelevičius

Posėdžio sekretorė – Ildika Gusaraitė

Dalyvauja: Romualdas Ozolas, Kęstutis Jaskelevičius, Raimundas Dužinskas, Dalia Urbanavičienė, Zdislovas Truskauskas, Pranas Aleknavičius, Nijolė Uinskienė, Andrius Žilėnas, Rūta Jokubonienė, Laimonas Mituzas, Viktoras Juozėnas, Jurga Miškinytė, Alfredas Girdziušas, Rolandas Paulauskas, Nijolė Balčiūnienė, Julius Kvaraciejus, Margarita Išoraitė.

Darbotvarkė:

Konferencijos „Uždaryta mokykla – pasmerktas kaimas“, įvykusios š.m. balandžio mėn. Zarasuose, aptarimas. Informuoja: Romualdas Ozolas ir doc. Kęstutis Jaskelevičius;
Diskusijos (gal konferencijos) žemės rinkos tema datos, vietos ir pagrindinių pranešėjų numatymas. Informuoja: doc. Pranas Aleknavičius;
Dėl būtinybės surengti konferenciją apie situaciją miškų ūkyje. Informuoja: Generalinio miškų urėdo pavaduotojas Zdislovas Truskauskas;
Dėl Tautinio paveldo produktų įstatymo įgyvendinimo ir pataisų. Informuoja: doc. Dalia Urbonavičienė;
Dėl diskusijos (gal konferencija) verslo plėtros kaime tema. Informuoja: Nijolė Uinskienė;
Dėl darbo grupių suformavimo ir jų kuratorių patvirtinimo. Informuoja: doc. Kęstutis Jaskelevičius;
Dėl internetinio tinklapio kūrimo eigos. Informuoja: doc. Raimundas Dužinskas;
Dėl veiklos aktyvinimo ir galimų rėmėjų paieškos. Informuoja: doc. Kęstutis Jaskelevičius
Dėl nario mokesčio ir naujų narių priėmimo. Informuoja: doc. Kęstutis Jaskelevičius.
SVARSTYTA: Konferencijos „Uždaryta mokykla – pasmerktas kaimas“, įvykusios š.m. balandžio mėn. Zarasuose, aptarimas.

Pranešėjai Romualdas Ozolas, Kęstutis Jaskelevičius. Trumpai aptarti 2010 m. balandžio 17 d. Zarasuose įvykusios konferencijos „Uždaryta mokykla-pasmerktas kaimas“ rezultatai ir tolesni Tarybos veiksmai kaimo švietimo srityje.

NUTARTA:
Susisteminti konferencijos medžiagą bei pateikti Švietimo ir mokslo ministerijai ir Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui;
Iki kito Tarybos posėdžio parengti pasiūlymus rengiamam Švietimo įstatymui;
Surengti platesnio mąsto konferenciją dėl kaimo mokyklų atskyrimo nuo bendros moksleivių krepšelių sistemos;

2. SVARSTYTA: Diskusijos (gal konferencijos) žemės rinkos tema datos, vietos ir pagrindinių pranešėjų numatymas.

Pranešėjas doc. Pranas Aleknavičius. Posėdžio dalyviai supažindinti su aktualiomis žemės rinkos problemomis, kurios reikalauja skubaus sprendimo bei atitinkamų teisės aktų pakeitimų.

NUTARTA: Birželio pabaigoje, Kaune arba Vilniuje organizuoti konferenciją žemės santykių tema. Konferenciją organizuoti įpareigotas P. Aleknavičius.

3. SVARSTYTA: Dėl būtinybės surengti konferenciją apie situaciją miškų ūkyje.

Pranešėjas Zdislovas Truskauskas. Posėdžio dalyviai supažindinti su egzistuojančiomis miškų ūkio problemomis ir būtinybe jas viešinti bei spręsti.

NUTARTA: Rugsėjo mėnesį organizuoti konferenciją, kuri akcentuotų ne tiek ekonominę miškų pusę, bet valstybinių miškų sąsajas su kaimo bendruomenėmis bei miškų reikšmę kaimo išlikimui. Konferenciją organizuoti įpareigotas Z. Truskauskas.

4. SVARSTYTA: Dėl Tautinio paveldo produktų įstatymo įgyvendinimo ir pataisų.

Pranešėja doc. Dalia Urbonavičienė. Posėdžio dalyviai supažindinti su Tautinio paveldo produkto įstatymu ir jo įgyvendinimo problemomis. Pristatytos ir Žemės ūkio ministerijos inicijuotos įstatymo pataisos, kurios iš principo yra nenaudingos ir net žalingos.

NUTARTA: Bandyti sustabdyti daromas įstatymo pataisas, pateikti šį klausimą išnagrinėti Saulėtekio komisijai bei surengti diskusiją Seime.

5. SVARSTYTA: Dėl diskusijos (gal konferencijos) verslo plėtros kaime tema.

Pranešėja Nijolė Uinskienė. Posėdžio dalyviai supažindinti su verslo plėtros kaime situacija ir egzistuojančiomis sudėtingomis verslumo sąlygomis.

NUTARTA:
Kreiptis i Žemės ūkio ministeriją bei Lietuvos atstovus Europos parlamente, kad rūpintųsi, jog būtų liberalizuotas verslo plėtros kaime koofinansavimas;
Greitu metu organizuoti spaudos konferenciją dėl verslo plėtros kaime problematikos;
Rugsėjo – spalio mėnesį organizuoti konferenciją verslo plėtros kaime klausimu;

6. SVARSTYTA: Dėl darbo grupių suformavimo ir jų kuratorių patvirtinimo.

Pranešėjas doc. Kęstutis Jaskelevičius. Posėdžio dalyviams pristatytos 12 Tarybos dalykinių grupių bei paskirti jų kuratoriai.

NUTARTA:
Paskirti šiuos grupių kuratorius:
Tarybos plėtros grupė – Jonas Ramonas;
Žemės santykių grupė – Pranas Aleknavičius;
Kaimo demografijos grupė – Erika Ribašauskienė;
Kaimo ir miesto dialogo grupė – Rolandas Paulauskas, Vladas Buragas;
Kaimo socialinių reikalų grupė – Laimonas Mituzas;
Kaimo švietimo ir kultūros grupė – Andrius Navickas, Nijolė Balčiūnienė, Jurga Miškinytė ir Danute Karlienė;
Etninės kultūros ir kalbos grupė – Vytautas Tumėnas ir Dalia Urbanavičienė;
Viešųjų ryšių grupė – Raimundas Dužinskas ir Alfredas Girdziušas;
Kaimo sveikatos reikalų grupė – Vytautas Juozėnas;
Kaimo ekonomikos grupė – Nijolė Uinskienė ir Rūta Jokūbienė;
Kaimo ir miško ūkinių ryšių grupė – Zdislovas Truskauskas;
Ryšių su kaimo bendruomenėmis grupė – Margarita Išoraitė.

Grupių koordinatorius prašyti iki š. m. birželio 10 d. pateikti Valdybai pasiūlymus dėl veiklos krypčių ir priemonių.

7. SVARSTYTA: Dėl internetinio tinklapio kūrimo eigos.

Pranešėjas doc. Raimundas Dužinskas. Posėdžio dalyviams pristatyta kuriamos internetinės svetainės turinys ir struktūra. Svarstytos svetainės vardo ir logotipo galimybės.

NUTARTA: iki kito posėdžio pateikti korekcijas pasiūlytam internetinės svetainės turiniui bei pateikti svetainės vardo bei logotipo idėjas.

8. SVARSTYTA: Dėl veiklos aktyvinimo ir galimų rėmėjų paieškos.

Pranešėjas doc. Kęstutis Jaskelevičius. Pristatytos Tarybos rėmimo galimybės ir būstinės įkūrimo būtinybė.

NUTARTA: aktyvinti rėmėjų paieškas bei ieškoti reprezentatyvios vietos Tarybos būstinei.

9. SVARSTYTA: Dėl nario mokesčio ir naujų narių priėmimo.

Pranešėjas doc. Kęstutis Jaskelevičius. Posėdžio dalyviams pristatytos naujų narių kandidatūros.

NUTARTA: Vieningai pritarta naujų narių priėmimui.

Susirinkimo pirmininkas doc. Kęstutis Jaskelevičius

Susirinkimo sekretorė Ildika Gusaraitė

This slideshow requires JavaScript.

 

Jonas Pačepavičius. Trakų krašto Diskusijų knyga. Jono metrika 2010-04-12

Filed under: Uncategorized — Alfredas Girdziusas @ 12:54


11. jono metrika – 2010-04-12 15:55:06
2010 04 12 Lentvario seniūnijos posėdžių – parodų salėje, žinomas fotomenininkas Alfredas Girdziušas atidarė savo parodą -fotonovelę “Ūla“

toks fotoreportinio meno žanras nacionalinėje foto istorijoje retas atvejas, gal koks penktas, ar dar mažiau

parodoje dalyvavo garbus verslininkas Rimantas Tamašauskas, renginių organizatorė Viktorija Šamatovičienė, kuri susirinkusiems pasiūlė minutės tylą susikaupimui dėl 2010 04 10 lenkų tautos antros tragedijos netoli Katynės, literatas Juozas Miglinas,seniūnas Jonas Kietavičius,
Alfredo žmona Aušra,
miesto garsus fotomeistras Vacius Rasilka,
dainininkė Diana Jacevič,
patyrusi miesto bibliotekininkė Rūta Minkevičienė
ir kiti jausmingi mietelėnai

parodos tema vystėsi pagal laikrodžio rodyklę, o Ūla yra Alfredo dukra,kuri tėvų pavadinta nedidelės ir tyros dzūkų upelės vardu

ar galima įbristi į tą pačią upę, ŪLA?

negalima, nes nepakartosi kudikystės ir jaunystos žavingų akimirkų

laikrodis ciksi, todėl linkime TAU tokios brandos kaip TAVO tėčiui, fotomenininkui Alfredui Girdziušui ir stipriai bei intelektualiai mamai Aušrai

kilnus menas sutveriamas tik meilės šeimose,Viešpatie, išklausyk mus, raštininkus

This slideshow requires JavaScript.

 

Alfredo Girdziušo fotoparoda Lentvario seniūnijoje. Fotonovelė “Ūla“

Trakų rajono savivaldybė – Naujienos:Lentvario seniūnijoje Alfredo
15 balandžio 2010 … Lentvario seniūnijoje Alfredo Girdziušo paroda … Alfredo Girdziušo parodą galima lankyti iki balandžio 30 d. Lentvario seniūnijos salėje …
http://www.trakai.lt/l.php?tmpl_into=middle… – Google kopija

Lentvario seniūnijoje Alfredo Girdziušo paroda
2010-04-15

Lentvario seniūnijoje ir toliau skleidžiami meno žiedai. Trakų r.kultūros rūmų Lentvario filialo meno vadovės Alinos Kveragienės iniciatyva seniūnijoje surengta žinomo fotomenininko Alfredo Girdziušo paroda – fotonovelė „Ūla“, kurios atidarymas vyko balandžio 12d. Atidaryme dalyvavę svečiai žavėjosi sukurta spalvingiausia, vaikystės žavesį spinduliuojančia erdve. Renginio vedėja Trakų r. kultūros rūmų Lentvario filialo administratorė Viktorija Šamatovičienė supažindino svečius su fotonovelės atsiradimo istorija bei autoriaus įdomiausiais biografijos puslapiais, jo kūrybos laimėjimais. Parodos autorius A.Girdziušas papasakojo apie kūrybinį darbą, jo sunkumus bei subtilybes, fotografuojant savo dukrelę Ūlą. Taip pat autorius džiaugėsi suteikta galimybe parodyti savo darbus Lentvaryje.

Lentvario seniūnas Jonas Kietavičius už nuostabios nuotaikos sukūrimą seniūnijos salėje A.Girdziušui įteikė puikią dovaną – knygą. Savo dainomis visus sveikino Diana Jacevič. Renginio metu svečius vaišino verslininkas Romaldas Tamašauskas.

Alfredo Girdziušo parodą galima lankyti iki balandžio 30 d. Lentvario seniūnijos salėje (Klevų al. 47A, Lentvaris).

Kai kurie poetiniai prierašai fotonovelei “Ūla“

1.
Visi į šį pasaulį
Ateinam mes nuogi –
Pradžios pradžia visiems sunki…
Gyvenimas – tai rėtis
Visiems atseikėja tik tiek,
Kiek sugebi derėtis…
O aš atsinešiau jau vardą –
Ūla.
Nors trumpas, bet skambus
Ir kaip besprogstanti tyla
Kartojasi:
Ūla, Ūla…

2.Juk ne gandrai kopūstuos mėto mus
Ir ne Marijos „nekaltasis“ pradas…
…Manęs jau laukė –
Ir man tik atsiradus
Greit lėkėm į namus
(Broliukui pasigirti),
Kad aš – Ūla,
Jaunėlė sesė,
O jis –
-Žiūrėkit, kokia mažė!..

3. Aš atėjau!
Mažytis homunkulas –
Su oro pirmu gurkšniu pareiškiu šiam pasauliui,
Jog aš esu –
Ūla,
Kurią dar ten vadino šiuo vardu…

4.Alfredas Paliesius

Pirmasis Ūlų susitikimas

Rugpjūčio saulės tviskesy
Ūloje maudosi Ūla…
Dzūkijos upės vandeny
Mėnulio pilnačiai bešviečiant
Seniai jai vardas buvo duotas
Ir lauktas taip ilgai
Kol dvi vienvardės susitiks –
Ūla pamils gal Ūlą,
Gal Ūlą išbučiuos Ūla…

Ūla,
2000 m. rugpjūčio 14 d.

5.Aš –Ūla.
…Kai Trakų Monsinjoras Rūkas užrašęs vardą „Ūla“
Paklausė koks šventas vardas man bus duotas,
Išgirdo, jog Ūla tekėjo Dzūkijos miškais
Prieš amžius, jau tada,
Kai Lietuva krikščioniškam pasaulin žengė –
Tad nėr šventesnio vardo lietuvaitei…
Paniro Monsinjoro žila galva
Ir savo šventa ranka
Užrašė
Tebūna šventas vardas šis –
Ūla…

6.Aš pirmąjį dantuką praradau,
Ir savajai mamytei
Didžiausią paslaptį sakiau-
Aš jį atidaviau…
Pelytei.

8.Pažvelki į akis. Ką sako jos?
…Strėle pralėkusi mintis
Išbraukia praeities mažytį tarpsnį,
Kad mano ateity,
Šiame tarpely
Galėtų tilpti mana išpažintis…

9.Svajoju aš,
Guliu savoj lovytėj,
Kaip mamai pasakyt,
Kad reikia man lėlytės

10.Jau man šeši.
Šeši metukai šiandien.
Darželyje visi
Gimimo dieną šventėm.

11.Lėlytes užmigdžiau,
Aunuosi aš batus-
Ir pagal Grįžulo ratus
Suradus žvaigždę
Pradėsiu jau rašyt
Sau pirmą raidę…

xx.Lėlytės, draugės mano,
Pažaiskime kartu-
Aš jums pakeisiu mamą,
Aš jums išpuošiu namą,
Ne vieną ir ne du!

12.Gal gimsta čia žvaigždė?
Gal gimsta primadona?
Gal judesio pirma raidė
Tai būsimoji duona?..

14.Kol mes atliksim pratimus-
Reiktų pamiklinti pirštus…

15.Mes stebimės visi –
Maestro rodo meną !
Nor ir lengvesnis tu esi,
Aplenkt šokėją seną
Neleidžia Žemės ta trauka-
Be vargo kyla tik ranka…

16.Į žvaigždes – per kančias!
Sunku mažam suprasti
Kaip kelią tą surasti
Spiečiuj žvaigždžių, sietynuos,
Atskirti tas žvaigždes pačias
Pačiam reikės žvaigždžių brūzgynuos…

17.Tai įskaita pirmoji,
Egzaminas ar testas,
Sakytų kitas –
„Kaulas“ mestas.
Gal čia gyvenimo pradžia?
Gyvenimas prasideda gal čia?

18.Pirmoji pamoka.
Užmerkę mes akis stebuklo laukiam,
Antroji mūs mama,
Geroji Jolanta
Likimo dėjo kortą,
Kurią mes patys traukėm…

19.O vaikiškų mūs paslapčių
Prigrūstume kuprinę…
Ir kaip slapčiausią žinią,
Sukurtą mūs pačių,
Rašytum į dienyną…

20.Kaip „namą“ ežiui pastatyt
Iš pirštų rodo Loreta,
Kaip garsą tarp eilių matyt,
Kaip skamba ta nata –
Su vaikiška daina
Gal gimsta man pradžios pradžia?..

21.22.Gal gimsta čia žvaigždė?
Gal gimsta primadona?
Gal ši pirma raidė
Tai būsimoji duona?

23.Neklusnūs pirštai „gaidelius“
Jau rankioja po du
Ir „Du gaideliai“ tarp natų
Lesioja pamažu

24.Atėjęs į svečius
Maestro rodo „klasę“,
O mes, sukibusios lyg sesės,
Tik traukome pečius

25.Padūkti su draugais-
Vaidint „Bajorų gūžtą“,
Žiūrovų nors mažai,
Bet jie nuo juoko „lūžta“…

26.Kad skaičių neužmirščiau
(Nereikia nė tų pirštų)
Pradėjau dauginti save
Ir tuos… kurie šalia

27.Raityti „sumuštinį“,-
Ne valgyt, – suraityt!
Ir dar reikės, matyt,
Sunkoką „lygintuvą“
Ne vieną kart daryt…

28. Špagatą kaip sukurti?
Virvutę kaip ištiest?
Rankas ištiest, sudurti,
Kaip nugarą išriest?..

29.Tuoj bus baleto pamoka,
Minutės suskaičiuotos,
Ir klavišu maža ranka
Išgauna skambų toną-
Tam siautuliui suteikia foną,
Lyg jas visas kažkas… bučiuotų…

30.Ir „profas“ išdidžiai sakys:
„Laikysena ne ta!”
Bet tai – jau mano išgauta,
Mana nata!

33.Kodėl skambėjimas ne tas?
Gaideliai sulesė natas?…

34.Gaideliai ganos,
O aš prie stalo
Darbus darau

35.Bet raidės liejas
Ir skaičiai riejas –
Matyt aš šiandien pavargau…

36.Pranyksta raidės, skaičiai, natos
Man rožiniai arkliukai matos,
Lekiu lengvai, sklendžiu lyg pūkas –
Aplinkui krištolinis rūkas,
Lekiu pirmyn Pegaso ratuos…

37.Nauja diena!
To nuovargio nebūta,
Ir draugė ne viena –
Linksmiau visoms padūkti…

38.Žaidžiu ne su lėle.
Gal žaidžia su manim?
Pavargusią aš koją
Sukioju rankele,
Ir grįžtu vis mintim
Į tą rytojų…

39.Pakilt aukštyn!
Užmiršt, jog Žemė traukia…
Ir su mintim
Į ateitį nulėkt
Kur mūs likimas laukia…

41.42.Kiti vaikai kitaip pasaulį mato-
Ar gali jie ištrūkt
Iš to užburto rato,
Kurį mums sukuria likimas?
Ar gali būt,
Jog tai jau mūsų pašaukimas?

42.Aš jau rami,
Įlipusi į medį
Žvelgiu kaip saulė leidžias…
O man širdy
Kažkas vis beldžias…

43.Aplink mane tik vaizdo ratas,
Aplink mane tik spalvos matos,
Esu centre pasaulio,
Aplink mane tik saulė…

44.Laisva aš bėgu tarp kitų,
Eilių, kanonais suburtų
Laisva kaip vėjo šuoras…
Vienintelis tik noras
Neatsilikti nuo minčių,
Aplenkusių kolonas…

45.Gyvenimo tai dėsnis –
Vienus lydėt sunku, kitus sutikt,
Vienų nekęst, kitus pamilt…
Ir kai eini nepramintu keliu,
Atstumti ką?
Kam tart „myliu“?

46.O vaizdą keičia vaizdas, pro šalį lekia…
Aš tolyn žvelgiu,
O ratai lyg širdis –
Tuk-tuk, tuk-tuk…
Skaičiuoju dūžius lyg metrus,
O jie skaičiuoja man metus,
Manųjų metų pradžią
Laimingą ir man gražią…
Ir neša vis tolyn mane mažytę mažą
Į ateitį.
Tikėtis norisi – į gražią…

47. Toli apsemtas saule horizontas,
Su drauge aš keliu einu,
Einu gyvenimo keliu
Į ateitį, į viltį.
Ką ten rasiu?
Gal klupt reikės
Ir vėl pakilti?
Bet aš nešu į ateitį slapčiausią viltį –
Pamilt visus,
Tave pamilti.
Nešuosi savyje
Šviesiausią viltį…

47a.Juk Žemė apvali.
Ir kur nuvestų takas?
Be klystkelių, be vingių juk eiti negali,
O tiesiai eit – tai uždaras tik ratas.
Į žygį ką paimt?
Paimti ką myli?
Tikėti tuo kas tiktai matos?
Rankutę savo kam paduot,
Į savo delną ką priglaust?
Kuo meilę draugo išmatuot?
Tiesesnio kelio ką paklaust?…

 

Lentvario seniūnijoje Alfredo Girdziušo paroda

Trakų rajono savivaldybės administracija,
Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Vytauto g. 33, Trakai, LT-21106
Tel. (528) 58300, Faks. (528) 55524
Įmonės kodas: 181626536


Lentvario seniūnijoje Alfredo Girdziušo paroda | lentvaris.info
Trakų r.kultūros rūmų Lentvario filialo meno vadovės Alinos Kveragienės iniciatyva seniūnijoje surengta žinomo fotomenininko Alfredo Girdziušo paroda …
http://www.lentvaris.info/…/182-lentvario-seninijoje-alfredo-girdziuso-paroda – Google kopija

Lentvario seniūnijoje ir toliau skleidžiami meno žiedai. Trakų r.kultūros rūmų Lentvario filialo meno vadovės Alinos Kveragienės iniciatyva seniūnijoje surengta žinomo fotomenininko Alfredo Girdziušo paroda – fotonovelė „Ūla“, kurios atidarymas vyko balandžio 12d. Atidaryme dalyvavę svečiai žavėjosi sukurta spalvingiausia, vaikystės žavesį spinduliuojančia erdve. Renginio vedėja Trakų r. kultūros rūmų Lentvario filialo administratorė Viktorija Šamatovičienė supažindino svečius su fotonovelės atsiradimo istorija bei autoriaus įdomiausiais biografijos puslapiais, jo kūrybos laimėjimais. Parodos autorius A.Girdziušas papasakojo apie kūrybinį darbą, jo sunkumus bei subtilybes, fotografuojant savo dukrelę Ūlą. Taip pat autorius džiaugėsi suteikta galimybe parodyti savo darbus Lentvaryje.

Lentvario seniūnas Jonas Kietavičius už nuostabios nuotaikos sukūrimą seniūnijos salėje A.Girdziušui įteikė puikią dovaną – knygą. Savo dainomis visus sveikino Diana Jacevič. Renginio metu svečius vaišino verslininkas Romaldas Tamašauskas.

Alfredo Girdziušo parodą galima lankyti iki balandžio 30 d. Lentvario seniūnijos salėje (Klevų al. 47A, Lentvaris).
Tai kelios nuotraukos iš fotonovelės “Ūla“

 

Alfredas Girdziušas. TRAKŲ KRAŠTAS.LT

ALFREDAS GIRDZIUŠAS – Trakų Kraštas
Išsilavinimas AukštesnysisGimimo data 1948.06.05Gyvenamoji vietovė Trakų rajonas, LentvarisTelefonas 869881744.
http://www.trakukrastas.lt/zmones/alfredasgirdziusas.html – Google kopija

El.paštas: info@trakukrastas.lt
Mobilaus telefono numeris: +370 698 27197
http://www.trakukrastas.lt

ALFREDAS GIRDZIUŠAS
Išsilavinimas Aukštesnysis
Gimimo data 1948.06.05
Gyvenamoji vietovė Trakų rajonas, Lentvaris
Telefonas 869881744
Elektroninis paštas a.girdziusas@gmail.com alfredas@digitalphoto.lt
Svetainių adresai: http://girdziusas.ten.lt, http://paliesius.photodom.com, http://agirdziusas.blogspot.com, https://girdziusas.wordpress.com

II. Veiklos aprašymas

Puoselėjamos veiklos rūšys: fotomenas

Pirmąsias viešas fotoparodas pradėjo eksponuoti nuo 1982 metų. Tai buvo gerai žinomi Lietuvoje bei užsienio šalyse autoriniai fotolakštai „Apšvietimo etiudai, aktai“.

Nuo 1988 metų kaip fotokorespondentas ir žurnalistas pradėjo aktyviai dalyvauti Lietuvos atgimimo akcijose. Dėl pilietinės tautinės veiklos teko patirti moralinę, fizinę ir turtinę žalą: 1990 metais sovietinių kareivių „Spalio revolicijos“ parado metu buvo užpultas Kauno desantininkų, sudaužyta aparatūra; lapkričio 23 dieną sovietų karinė prokuratūra raštu Nr.3107 atsakė, jog „kaltų nerasta“, o lapkričio 30 d. kareiviai iš Šiaurės miestelio (osobistai), ieškodami foto kadrų suniokojo foto studiją.

Alfredo Girdziušo surengtos foto parodos, pristatančios 1991 metų sausio mėnesio įvykius „1991 metų sausio mėnesio įvykiai Lietuvoje“ turėjo didelį pasisekimą ne tik Lietuvoje, bet ir Lenkijoje (Lenkijoje autoriaus fotoparodas kuravo Lenkijos Seimo senatorius Andžej Kralčinskis [Andrzej Kralczynski]).

Alfredas Girdziušas suteikė galimybę Lietuvos Seimo archyvui iš savo asmeninio foto archyvo pasidaryti virš 8500 tūkstančio kadrų elektroninių (skaitmeninių) kopijų iš užfiksuotų 1988-1994 metų politinių įvykių, vykusių Lietuvoje. Apie 10 000 kadrų dar kopijuojama (papildoma informacija pradėta kopijuoti nuo 2009 m. gegužės mėn.)

Nuo 2003 metų Alfredas Girdziušas Vilniaus licėjuje veda meno (fotografijos) raiškos pamokas 11-12 klasių mokiniams.
Kasmet menininkas suorganizuoja apie aštuonias savo mokinių fotografijų ir apie penkias personalinių darbų parodas.

Lietuvą bei užsienio šalis apkeliavo autorinės Alfredo Girdziušo fotografijų parodos – foto novelės „Ūla“ (Lietuva, Lenkija, Rusija) bei „Atmintis“ (Lietuva, Lenkija), foto parodos „Apšvietimo etiudai, aktai“ (Lietuva, Estija, Rusija, JAV, Prancūzija, Japonija), „1991 metų sausio mėnesio įvykiai Lietuvoje“ (Lietuva, Lenkija).

• Rodomas puslapis “http://lt.wikipedia.org/wiki/Alfredas_Girdziu%C5%A1as“, Kategorijos: Lietuvos fotografai | Lietuvos žurnalistai.

Internetiniai puslapiai, kur galima surasti mano fotodarbus bei straipsnius, iliustruotus mano fotografijomis:

http://girdziusas.ten.lt
http://paliesius.photodom.com
http://galfredas.livejournal.com
http://api.hi5.com/rest/feed/journal/134209162
http://photosight.ru/271859
http://girdziusas.flamber.ru
https://girdziusas.wordpress.com
http://facebook.com/10628837
http://www.flickr.com/photos/80262953/alfredasfoto
http://agirdziusas.blogspot.com
http://photographers.com.ua/profile/alfredas_girdziusas/ ir kiti

Biografija: Fotografas, žurnalistas

Baigė Vilniaus technologijos technikumą, fototechniko specialybę (su pagyrimu) bei Vilniaus universitetą,, žurnalistikos specialybę.

Dirbo šių leidinių redakcijose: „Mūsų žodis“, „Mano miestas/My City“, „Idea Models“; dienraščiuose „Respublika“, „Lietuvos aidas“, „Diena“, „Galvė“, „Trakiečių rūpesčiai“.
Lietuvos Fotografijos meno draugijos narys nuo 1988.10.11

Kūrybinė veikla:
1980-1989 m. sukurti foto etiudai „Ūla“ ( Dzūkijos peizažai), eksponuoti Lietuvos aklųjų draugijos (dabar – LASS) Kultūros rūmuose. Įvairiose Lietuvos rajonų bibliotekose surengta apie 15 parodų.
1982 m. surengta Pirmoji foto paroda“Apšvietimo etiudai, aktai“, kuri iki šių dienų „keliauja“ po Lietuvą, pasipildydama vis naujomis kinta nuotraukomis.

1982-2009 m. „Apšvietimo etiudai, aktai“ buvo eksponuota:
Vilniuje, buvusiame Kino teatre“Vilnius“,
1987m. – Maskvoje,
1988m. – Čikagoje,
1989 m. – Ignalinos rajono bibliotekoje,
1988 m. – Kemerove,
1989 m. – Taline,
1993 m. – Japonija, Tokijas ,
2000 m. “FoRiVa“ parodų salėje,
2003 m – „Profoto“ fotosalone
2005 m. – Technikos bibliotekoje Vilniuje ,
2005 m. – VRM kultūros rūmuose,
2009 m. – Vilniaus apskrities Kultūros centre,
2000 m.– k/t “Skalvija“,
2000 m. – „ Liteurofoto“ parodų galerijoje Alytuje,
2003 m. – Adomo Mickevičiaus bibliotekoje,
2004 m. – Merkinės muziejus,
2005 m. – Zarasų KR
2009 m. – Bernotų kaimo seklyčioje,
2009 m. – Švenčionių “Nalšios“ muziejuje,
2009 m. – Adutiškio kultūros namuose ir Ignalinos kultūros rūmuose,
2009 m. – Didžiasalio kultūros namuose, Visagino kultūros rūmuose

Fotonovelė „Ūla“ nuo 2005m. apkeliavo septynis Lietuvos miestus: Vilnių (eksponuota Vilniaus rotušėje, Technikos bibliotekoje, Kalvarijų bibliotekoje, VRM KR, A.Mickevičiaus bibliotekoje), Merkinę, Ignalinos rajono Bernotų kaimo seklyčią, Trakus, Varėną, Švenčionis, Švenčionėlius, Zarasus, Merkinę.

Fotonovelė „Atmintis“ 2008 -2009 m. buvo eksponuota Vilniaus Karininkų ramovėje, Technikos bibliotekoje, Ekonomikos mokslų kolegijoje, Lietuvos kariuomenės savanorių būstinėje-karo technikos muziejuje, taip pat Ignalinos rajono Bernotų kaimo seklyčioje, Mielagėnų parapijos namuose, Merkinėje ir Punsko lietuvių kultūros namuose (Lenkija).

Fotoparoda „1991 metų sausio mėnesio įvykių kronika Lietuvoje“ nuo 1991 metų kasmet skirtinguose Lietuvos rajonuose buvo eksponuota net 27-iose vietose: Lenkijoje“Kronika Wydarzen na Litwie w styczniu 1991″ – Krokuvoje, , Bielsku Bialej, Mszana Dolna miestuose ; Lenkijos-Čekoslovakijos teatrų festivalyje ‚Na granicy“, Cieszyn’e-Česky Tėšine, Prancūzijoje Amiene (Amiens), Lietuvos Respublikos Seime. Ši paroda padovanota Lenkijos senatoriui Andžejui Kralčinskiui, kuris šiuo metu eksponuoja minėtus darbus įvairiuose Lenkijos miestuose.

Gausios mokinių iš Vilniaus licėjaus fotoparodos: „Vilniaus Šanchajus“, „Tristis est Anima mea“, „Gamta, žmogus, daiktai“, “Esu…“ , surengtos Vilniaus Technikos bibliotekoje, A.Mickevičiaus bibliotekoje, Kalvarijų bibliotekoje, VRM KR , Karoliniškių bibliotekoje, Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje, taip pat įvairiuose Lietuvos rajonuose bei užsienyje – Merkinės muziejuje, Anykščių kultūros namuose, Švenčionių ir Švenčionėlių bibliotekose, Sankt Peterburge (Rusija).

2007- 2008 m. fotografų klubo „Fotogurmanai“ foto parodos „Tai skiriu Tau“ surengti pristatymai visoje Lietuvoje.

Be fotoparodų autorius spausdina ir menines nuotraukas, kurios ne kartą buvo eksponuotos įvairiuose Lietuvos periodiniuose leidiniuose – laikraščiuose bei žurnaluose: „Vyras ir moteris“, „Idea Models“, „Litva segodnia“ ir kit),

Autoriaus foto nuotraukos buvo panaudotos ir knygų iliustracijoms, pvz. Jonas Juodagalvio „Švenčionių kraštas“(1996m.)„Vyras, moteris ir meilė“ (1995 m.)

Dalyvauja asocijuotų struktūrų, t.y. amatininkus ir kultūros, meno veikėjus vienijančių organizacijų veikloje: Lietuvos fotomenininkų sąjunga

 

Alfredas Girdziušas. Kitokie žvilgsniai į kasdienybę

kulturpolis – Kultūros subtitrai
11 birželio 2010 … Alfredas Girdziušas. Kitokie žvilgsniai į kasdienybę. Blicinterviu. Inga Sturytė. Paryžiaus vasaros dvelksmas. Vytautas Grubliauskas-Kongas. …
http://www.kulturpolis.lt/main.php/id/2980/lang/1/…/5328 – Google kopija

Kultūros subtitrai
Alfredas Girdziušas. Kitokie žvilgsniai į kasdienybę

2010-06-11
Kulturpolis.lt
Vilniaus licėjaus mokiniai, pasirinkę meno raiškos profilį – fotografiją, šiais metais vėl pateikė savo darbus žiūrovų kritikai Kalvarijų bibliotekoje. Tai jau penktoji licėjistų fotografijų paroda, eksponuojama šioje bibliotekoje. Šių parodų kuratorė – vyriausioji bibliotekininkė Jelena Gudovič. Licėjistų fotografijų parodos buvo eksponuotos net po kelis sykius Vilniaus Karoliniškių, Lietuvos technikos, Adomo Mickevičiaus bibliotekose, Vidaus reikalų ministerijos Kultūros rūmuose, Vilniaus Mažojoje baroko salėje, Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje, “Skalvijos“ kino teatre. Ir, kaip licėjaus “vizitinė kortelė“, parodos pasiekė Švenčionių, Anykščių, Kėdainių, Varėnos (Merkinėje), Trakų, Ignalinos rajonų bibliotekas, kultūros rūmus bei muziejus. J.Gudovič iniciatyva licėjistės Augustės Žebuolytės 10 triptikų, pavadintų simboliškai “Žemė, žmogus, daiktai“, pabuvojo Rusijoje – Sankt Peterburgo centrinėje tarprajoninėje M.Lermontovo vardo bibliotekoje, iš kur grįžo su Padėkos raštu nuo peterburgiečių žiūrovų. Beje, ši paroda didžiulio įvertinimo bei dėmesio susilaukė ir Švenčionių rajone – parodą lankę rajono mokyklų mokiniai rašė filosofinius kūrinius, pamąstymus apie žmogaus egzistenciją: žemė – žmogaus gimimas arba pradžios pradžia; žmogus – žmogaus gyvenimas ir veikla; daiktai – žmogaus palikimas, savotiška gyvenimo ataskaita…

Jau ne vienerius metus licėjistams dėstydamas fotografijos meną, siekiu paskatinti savo mokinius ne tiek fotografuoti, kiek per fotografiją atskleisti savąjį „aš“, užkrėsti nepagydoma „liga“ – fotomanija. Iš licėjistų parodų labiausiai įsimintina ir buvo Agnės Vilkoicaitės bei Jono Pivoriūno paroda “Tristis est anima mea“ (“Liūdna mano siela“), papildyta autorių poetiniais posmais. Paroda apkeliavo beveik pusę Lietuvos.

Kalvarijų bibliotekoje šiandien pateikta net trisdešimt diptikų. Šiuos darbus verta įvardinti kaip parodinius, nors daugeliui pasirodys, kad kai kurios fotografijos yra „kasdieninės“. Šie darbai yra vertingi tuo, kad atskleidžia kiekvieno autoriaus savitą požiūrį į kasdieninį, įprastą, kaip daugeliui atrodo, supantį pasaulį. Tai ir yra toji neįkainojama vertybė, kurios trūksta mums: pažvelgti į šimtus kartų matytą vaizdą kitu rakursu, kitu grožio suvokimu. Galima vertinti „gražu“ ir „negražu“, galima matyti tik vieną spalvą, arba visai jų nematyti, galima suprasti arba nesuprasti autoriaus minties. Čia kiekvienam žiūrovui palikta galimybė sutikti arba nesutikti su autoriaus pateikta koncepcija.

Parodoje darbai, pateikti diptikų forma, suteikia galimybę autoriams lengviau ir plačiau atskleisti šių fotografijų filosofinę prasmę, ne kiekvienos atskirai, o visumos. Autoriai taip pat gali teikti savą potekstę. Žiūrovas, žvelgiantis į diptikų atskiras fotografijas, pastebės, kad daugelis jų „nesirimuoja“. Toji „aritmija“ ir yra nuostabiausia fotografijos meninės raiškos savybė – vizuali priešprieša ir filosofinis suderinamumas.

Meninėje fotografijoje dažnai atsisakoma dokumentikos, „sausos“ informacijos pateikimo. Meninės fotografijos „arkliukas“ – neįprastas vaizdas, nesuvokiamas procesas, spalvų ar šešėlių žaismas, rakursai. Šioje parodoje autoriai nesistengė žiūrovų nustebinti neįprastais vaizdais. Greičiau priešingai – įprastus vaizdus pateikė su interpretacijomis. Ir tai jiems pasisekė.

Manau, kad autoriams pavyko išspręsti pagrindinį fotografijos, kaip meninės išraiškos, uždavinį – perkelti mus ten, kur dar nebuvome, parodyti tai, ko mes negalime arba nenorime pastebėti, atskleisti tą, ko mes nesuvokiame arba neįstengiame suprasti. Mus priverčia žvelgti autoriaus akimis, jausti jų širdimi, vertinti savu pasaulio suvokimu.

Foto:
1. Ieva Avulytė
2. Saulė Grybėnaitė