Girdziusas's Weblog

Just another WordPress.com weblog

Alfredo Girdziušo fotoparoda Lentvario seniūnijoje. Fotonovelė “Ūla“ 2010/06/23

Trakų rajono savivaldybė – Naujienos:Lentvario seniūnijoje Alfredo
15 balandžio 2010 … Lentvario seniūnijoje Alfredo Girdziušo paroda … Alfredo Girdziušo parodą galima lankyti iki balandžio 30 d. Lentvario seniūnijos salėje …
http://www.trakai.lt/l.php?tmpl_into=middle… – Google kopija

Lentvario seniūnijoje Alfredo Girdziušo paroda
2010-04-15

Lentvario seniūnijoje ir toliau skleidžiami meno žiedai. Trakų r.kultūros rūmų Lentvario filialo meno vadovės Alinos Kveragienės iniciatyva seniūnijoje surengta žinomo fotomenininko Alfredo Girdziušo paroda – fotonovelė „Ūla“, kurios atidarymas vyko balandžio 12d. Atidaryme dalyvavę svečiai žavėjosi sukurta spalvingiausia, vaikystės žavesį spinduliuojančia erdve. Renginio vedėja Trakų r. kultūros rūmų Lentvario filialo administratorė Viktorija Šamatovičienė supažindino svečius su fotonovelės atsiradimo istorija bei autoriaus įdomiausiais biografijos puslapiais, jo kūrybos laimėjimais. Parodos autorius A.Girdziušas papasakojo apie kūrybinį darbą, jo sunkumus bei subtilybes, fotografuojant savo dukrelę Ūlą. Taip pat autorius džiaugėsi suteikta galimybe parodyti savo darbus Lentvaryje.

Lentvario seniūnas Jonas Kietavičius už nuostabios nuotaikos sukūrimą seniūnijos salėje A.Girdziušui įteikė puikią dovaną – knygą. Savo dainomis visus sveikino Diana Jacevič. Renginio metu svečius vaišino verslininkas Romaldas Tamašauskas.

Alfredo Girdziušo parodą galima lankyti iki balandžio 30 d. Lentvario seniūnijos salėje (Klevų al. 47A, Lentvaris).

Kai kurie poetiniai prierašai fotonovelei “Ūla“

1.
Visi į šį pasaulį
Ateinam mes nuogi –
Pradžios pradžia visiems sunki…
Gyvenimas – tai rėtis
Visiems atseikėja tik tiek,
Kiek sugebi derėtis…
O aš atsinešiau jau vardą –
Ūla.
Nors trumpas, bet skambus
Ir kaip besprogstanti tyla
Kartojasi:
Ūla, Ūla…

2.Juk ne gandrai kopūstuos mėto mus
Ir ne Marijos „nekaltasis“ pradas…
…Manęs jau laukė –
Ir man tik atsiradus
Greit lėkėm į namus
(Broliukui pasigirti),
Kad aš – Ūla,
Jaunėlė sesė,
O jis –
-Žiūrėkit, kokia mažė!..

3. Aš atėjau!
Mažytis homunkulas –
Su oro pirmu gurkšniu pareiškiu šiam pasauliui,
Jog aš esu –
Ūla,
Kurią dar ten vadino šiuo vardu…

4.Alfredas Paliesius

Pirmasis Ūlų susitikimas

Rugpjūčio saulės tviskesy
Ūloje maudosi Ūla…
Dzūkijos upės vandeny
Mėnulio pilnačiai bešviečiant
Seniai jai vardas buvo duotas
Ir lauktas taip ilgai
Kol dvi vienvardės susitiks –
Ūla pamils gal Ūlą,
Gal Ūlą išbučiuos Ūla…

Ūla,
2000 m. rugpjūčio 14 d.

5.Aš –Ūla.
…Kai Trakų Monsinjoras Rūkas užrašęs vardą „Ūla“
Paklausė koks šventas vardas man bus duotas,
Išgirdo, jog Ūla tekėjo Dzūkijos miškais
Prieš amžius, jau tada,
Kai Lietuva krikščioniškam pasaulin žengė –
Tad nėr šventesnio vardo lietuvaitei…
Paniro Monsinjoro žila galva
Ir savo šventa ranka
Užrašė
Tebūna šventas vardas šis –
Ūla…

6.Aš pirmąjį dantuką praradau,
Ir savajai mamytei
Didžiausią paslaptį sakiau-
Aš jį atidaviau…
Pelytei.

8.Pažvelki į akis. Ką sako jos?
…Strėle pralėkusi mintis
Išbraukia praeities mažytį tarpsnį,
Kad mano ateity,
Šiame tarpely
Galėtų tilpti mana išpažintis…

9.Svajoju aš,
Guliu savoj lovytėj,
Kaip mamai pasakyt,
Kad reikia man lėlytės

10.Jau man šeši.
Šeši metukai šiandien.
Darželyje visi
Gimimo dieną šventėm.

11.Lėlytes užmigdžiau,
Aunuosi aš batus-
Ir pagal Grįžulo ratus
Suradus žvaigždę
Pradėsiu jau rašyt
Sau pirmą raidę…

xx.Lėlytės, draugės mano,
Pažaiskime kartu-
Aš jums pakeisiu mamą,
Aš jums išpuošiu namą,
Ne vieną ir ne du!

12.Gal gimsta čia žvaigždė?
Gal gimsta primadona?
Gal judesio pirma raidė
Tai būsimoji duona?..

14.Kol mes atliksim pratimus-
Reiktų pamiklinti pirštus…

15.Mes stebimės visi –
Maestro rodo meną !
Nor ir lengvesnis tu esi,
Aplenkt šokėją seną
Neleidžia Žemės ta trauka-
Be vargo kyla tik ranka…

16.Į žvaigždes – per kančias!
Sunku mažam suprasti
Kaip kelią tą surasti
Spiečiuj žvaigždžių, sietynuos,
Atskirti tas žvaigždes pačias
Pačiam reikės žvaigždžių brūzgynuos…

17.Tai įskaita pirmoji,
Egzaminas ar testas,
Sakytų kitas –
„Kaulas“ mestas.
Gal čia gyvenimo pradžia?
Gyvenimas prasideda gal čia?

18.Pirmoji pamoka.
Užmerkę mes akis stebuklo laukiam,
Antroji mūs mama,
Geroji Jolanta
Likimo dėjo kortą,
Kurią mes patys traukėm…

19.O vaikiškų mūs paslapčių
Prigrūstume kuprinę…
Ir kaip slapčiausią žinią,
Sukurtą mūs pačių,
Rašytum į dienyną…

20.Kaip „namą“ ežiui pastatyt
Iš pirštų rodo Loreta,
Kaip garsą tarp eilių matyt,
Kaip skamba ta nata –
Su vaikiška daina
Gal gimsta man pradžios pradžia?..

21.22.Gal gimsta čia žvaigždė?
Gal gimsta primadona?
Gal ši pirma raidė
Tai būsimoji duona?

23.Neklusnūs pirštai „gaidelius“
Jau rankioja po du
Ir „Du gaideliai“ tarp natų
Lesioja pamažu

24.Atėjęs į svečius
Maestro rodo „klasę“,
O mes, sukibusios lyg sesės,
Tik traukome pečius

25.Padūkti su draugais-
Vaidint „Bajorų gūžtą“,
Žiūrovų nors mažai,
Bet jie nuo juoko „lūžta“…

26.Kad skaičių neužmirščiau
(Nereikia nė tų pirštų)
Pradėjau dauginti save
Ir tuos… kurie šalia

27.Raityti „sumuštinį“,-
Ne valgyt, – suraityt!
Ir dar reikės, matyt,
Sunkoką „lygintuvą“
Ne vieną kart daryt…

28. Špagatą kaip sukurti?
Virvutę kaip ištiest?
Rankas ištiest, sudurti,
Kaip nugarą išriest?..

29.Tuoj bus baleto pamoka,
Minutės suskaičiuotos,
Ir klavišu maža ranka
Išgauna skambų toną-
Tam siautuliui suteikia foną,
Lyg jas visas kažkas… bučiuotų…

30.Ir „profas“ išdidžiai sakys:
„Laikysena ne ta!”
Bet tai – jau mano išgauta,
Mana nata!

33.Kodėl skambėjimas ne tas?
Gaideliai sulesė natas?…

34.Gaideliai ganos,
O aš prie stalo
Darbus darau

35.Bet raidės liejas
Ir skaičiai riejas –
Matyt aš šiandien pavargau…

36.Pranyksta raidės, skaičiai, natos
Man rožiniai arkliukai matos,
Lekiu lengvai, sklendžiu lyg pūkas –
Aplinkui krištolinis rūkas,
Lekiu pirmyn Pegaso ratuos…

37.Nauja diena!
To nuovargio nebūta,
Ir draugė ne viena –
Linksmiau visoms padūkti…

38.Žaidžiu ne su lėle.
Gal žaidžia su manim?
Pavargusią aš koją
Sukioju rankele,
Ir grįžtu vis mintim
Į tą rytojų…

39.Pakilt aukštyn!
Užmiršt, jog Žemė traukia…
Ir su mintim
Į ateitį nulėkt
Kur mūs likimas laukia…

41.42.Kiti vaikai kitaip pasaulį mato-
Ar gali jie ištrūkt
Iš to užburto rato,
Kurį mums sukuria likimas?
Ar gali būt,
Jog tai jau mūsų pašaukimas?

42.Aš jau rami,
Įlipusi į medį
Žvelgiu kaip saulė leidžias…
O man širdy
Kažkas vis beldžias…

43.Aplink mane tik vaizdo ratas,
Aplink mane tik spalvos matos,
Esu centre pasaulio,
Aplink mane tik saulė…

44.Laisva aš bėgu tarp kitų,
Eilių, kanonais suburtų
Laisva kaip vėjo šuoras…
Vienintelis tik noras
Neatsilikti nuo minčių,
Aplenkusių kolonas…

45.Gyvenimo tai dėsnis –
Vienus lydėt sunku, kitus sutikt,
Vienų nekęst, kitus pamilt…
Ir kai eini nepramintu keliu,
Atstumti ką?
Kam tart „myliu“?

46.O vaizdą keičia vaizdas, pro šalį lekia…
Aš tolyn žvelgiu,
O ratai lyg širdis –
Tuk-tuk, tuk-tuk…
Skaičiuoju dūžius lyg metrus,
O jie skaičiuoja man metus,
Manųjų metų pradžią
Laimingą ir man gražią…
Ir neša vis tolyn mane mažytę mažą
Į ateitį.
Tikėtis norisi – į gražią…

47. Toli apsemtas saule horizontas,
Su drauge aš keliu einu,
Einu gyvenimo keliu
Į ateitį, į viltį.
Ką ten rasiu?
Gal klupt reikės
Ir vėl pakilti?
Bet aš nešu į ateitį slapčiausią viltį –
Pamilt visus,
Tave pamilti.
Nešuosi savyje
Šviesiausią viltį…

47a.Juk Žemė apvali.
Ir kur nuvestų takas?
Be klystkelių, be vingių juk eiti negali,
O tiesiai eit – tai uždaras tik ratas.
Į žygį ką paimt?
Paimti ką myli?
Tikėti tuo kas tiktai matos?
Rankutę savo kam paduot,
Į savo delną ką priglaust?
Kuo meilę draugo išmatuot?
Tiesesnio kelio ką paklaust?…

Reklama
 

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Keisti )

w

Connecting to %s